22/02/2024

Privacy Policy

Privacy Policy เป็นข้อกำหนดและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ดังนั้นผู้เดิมพันที่ต้องการเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabettererum3.com ควรทราบและต้องทำความเข้าใจให้ดี เพราะฉะนั้นเพื่อลดข้อผิดพลาด และเพื่อผลประโยชน์กับตัวผู้เดิมพันเอง ทางเว็บไซต์จึงอยากแนะนำให้ผู้เดิมพันทุกท่านศึกษาให้ถี่ถ้วนครับ

Privacy Policy

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ufabettererum3.com)

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราเป็นผู้ให้บริการที่ทุ่มเทในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เดิมพัน ดังนั้นเว็บไซต์ของเราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บ, การบริหาร และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เดิมพันไว้อย่างปลอดภัย

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ผู้เดิมพันส่งมาให้ทางเว็บไซต์เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก ซึ่งครอบคลุมไปถึงชื่อ, อีเมล, ข้อมูลเกี่ยวกับการพนัน, ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ จะถูกทางเว็บไซต์รวบรวมเอาไว้ทั้งหมด

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลต่างๆ ที่เรารับมาจากผู้เดิมพันผ่านการสมัครสมาชิก, การเดิมพัน และการเข้าใช้งาน เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ร่วมด้วยเช่นกัน

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่เว็บไซต์รวบรวมได้จากผู้เดิมพัน จะถูกนำมาเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์, ทำการตลาด, การปฏิบัติตามกฎหมาย, การส่งข้อมูลข่าวสาร และใช้เพื่อทำโปรโมชั่น

 • การแชร์ข้อมูล

เว็บไซต์ของเราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เดิมพัน ไปแบ่งปันกับบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็น โดยที่ทางเว็บไซต์จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง ซึ่งการนำข้อมูลของผู้เดิมพันไปเผยแพร่ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลของผู้เดิมพันทุกท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ด้วยมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค และการบริหารของทางเว็บไซต์อย่างมีความเหมาะสม

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

เว็บไซต์ของเราไม่รับข้อมูลจากเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี หากทางเว็บไซต์ตรวจสอบว่าได้รับข้อมูลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้ามาใช้บริการหรือสมัครสมาชิก เว็บไซต์ของเราจะลบข้อมูลออกทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เดิมพันที่เข้ามาใช้บริการกับเรา มีสิทธิ์ในการเข้าถึง, แก้ไข หรือลบข้อมูลต่างๆ ของตนเองได้ ดังนั้นหากผู้เดิมพันท่านใดที่ต้องการเรียกใช้สิทธิ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ contact@ufabettererum3.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เว็บไซต์ของเรามีสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ถ้าหากมีความจำเป็น ซึ่งเราจะแจ้งให้ผู้เดิมพันทุกท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ ufabettererum3.com

 • การติดต่อเรา

หากผู้เดิมพันท่านใดที่มีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่านช่องทาง contact@ufabettererum3.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ได้รับการอนุมัติและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปล เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่เราบังคับใช้

เว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตามที่เราเห็นสมควร

สมัครสมาชิก