24/07/2024

Terms and Conditions

Terms and Conditions ( ข้อบังคับและเงื่อนไข ) เว็บพนันออนไลน์ ufabettererum3 ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุด และเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ได้มีการกำหนดเงื่อนไข และข้อบังคับในการเข้าใช้บริการ เพื่อให้การเข้าใช้บริการมีมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย โดยทางผู้ให้บริการ ufabettererum3 ได้มีการกำหนดข้อบังคับต่าง ๆ และเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการไว้ดังต่อไปนี้

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

Terms and Conditions เงื่อนไขและข้อบังคับในการเข้าใช้บริการ

  1. ผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยข้อมูลที่ลงทะเบียนกับทางผู้ให้บริการ จะต้องเป็นข้อมูลจริงทั้งหมด ห้ามมีการปลอมแปลงเอกสารและข้อมูลเด็ดขาด หากตรวจพบจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที โดยไม่มีเงื่อนไข
  2. ข้อมูลทุกอย่างของผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บเป็นความลับทั้งหมด และถูกต้องตามหลักนโยบายข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเป็นความต้องการ และได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของข้อมูล
  3. การเข้าใช้บริการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อบังคับของทางผู้ให้บริการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเดิมพัน การลงทุน หรือการฝากถอนเงิน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
  4. หากเกิดความเสียหาย เนื่องจากการฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือละเมิดเงื่อนไข ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
  5. ทางผู้ให้บริการ ufabettererum3 สามารถปรับปรุงและแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. สื่อต่าง ๆ และข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ufabettererum3 ทั้งหมด ห้ามผู้ใดคัดลอก ดัดแปลง หรือทำซ้ำเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิก และดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  7. ข้อบังคับและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการทั้งหมดควบคุมโดยกฎหมาย หากมีการละเมิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  8. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabettererum3
  9. หากผู้ใช้บริการได้ทำการสมัครสมาชิก และเข้าใช้บริการกับ ufabettererum3 ถือว่าเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขทันที

 

สมัครสมาชิก